TEKLİF AL
Vergini Düzenli Öde İndirimi Al

Vergisel ödevlerini zamanında yerine getiren mükellefler tar...

Detaylı Bilgi
Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançlarda İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması

Malumunuz olduğu üzere 2019 kurumlar vergisi beyannamesi 30 ...

Detaylı Bilgi
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Sıra No:311) Resmi Gazete’ de Yayımlandı.

Bilindiği üzere, 7/12/2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlana...

Detaylı Bilgi
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Sıra No:312) Resmi Gazete’ de Yayımlandı.

Bilindiği üzere, 7/12/2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlana...

Detaylı Bilgi
2019 Yılı Dönem Net Karının Dağıtılması Kısıtlamasının Usul ve Esasları

7244 Sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’na ekleanen Geçici...

Detaylı Bilgi
Tcmb Sistemi Risk Veri Takip Sistemi Bildirim Ve Denetim Süreleri

Bilindiği üzere, 15 milyon ABD doları ve üzerinde döviz cins...

Detaylı Bilgi
2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı.

12 Mayıs 2020 tarihli ve 130 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Si...

Detaylı Bilgi
KDV İadelerinde Dağ Fare Doğurdu

Malumunuz olduğu üzere, Covid-19 salgını dolayısıyla,  gerek...

Detaylı Bilgi
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 32)

8/5/2020 tarihli ve 31121 sayılı Resmi Gazete'de yayımla...

Detaylı Bilgi
Kdv İadelerinde Mücbir Sebep Sorunsalı

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan COVİD-19 salgını ...

Detaylı Bilgi
2020 Şubat ve 2020 Mart dönemine ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı.

21 Nisan 2020 tarihli ve 129 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Si...

Detaylı Bilgi
Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Yeniden İhdas Edildi!

18.04.2020 Tarihli ve 31103 Sayılı Resmi Gazete'de yayım...

Detaylı Bilgi
2019 Yılı Kurumlar Vergisi Beyanname Verme Süresi Uzatıldı.!

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 17.04.2020 tarihli ve...

Detaylı Bilgi
Kısa Çalışma Ödeneği Ne zaman Ödenecek?

Tüm Dünya da ve Ülkemizde de yoğun bir şekilde görülen Covid...

Detaylı Bilgi
Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi 2019

Kurumlar vergisi beyan döneminde mükelleflerimizin beyanname...

Detaylı Bilgi
Kripto Para Borsalarının Hukuki Durumu ve Müşterilerine Karşı Sorumluluğu

            Finansal tüketici olarak kripto para borsalarınd...

Detaylı Bilgi
Covid-19'e Karşı Torba Kanunla Yapılması Öngörülen Düzenlemeler

COVID-19 salgınının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması ama...

Detaylı Bilgi
Bankacılık Sektörüne Açık Çağrı

Günümüzde bankalar ekonomik hayatta çok önemli fonksiyonlar ...

Detaylı Bilgi
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.

4/4/2020 tarihli ve 31089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ...

Detaylı Bilgi
Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) Tasdik Raporlarının İbraz Süresi Uzatıldı.

26 Mart 2020 tarihli ve 1 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali...

Detaylı Bilgi
Başkanın Mesajı

Ticari yaşamdaki rekabet, yeni pazarlara açılma faaliyetleri, yeni teknolojik üretim teknikleri oluşturma uğraşıları, piyasaya yeni ürünler sürme ve inovasyon çabaları tü...